(1)
Pietrykowska, A.; Kochański, B.; Plaskiewicz, A.; Kałużny, K.; Zukow, W.; Hagner, W. Znaczenie Badań Laboratoryjnych W Diagnostyce Udaru mózgu = The Importance of Laboratory Tests in the Diagnosis of Stroke. J Educ Health Sport 2015, 5, 133-140.