[1]
Irzmańska-Hudziak, A., Chabros, S., Weber, D., Stanisławek, A., Wolska, J., Rząca, M., Krzos, A., Łuczyk, M., Stasiak, E., Muzyczka, K. and Szadowska-Szlachetka, Z. 2019. Support received by women with breast cancer in the event of side effects of chemotherapy. Journal of Education, Health and Sport. 9, 9 (Sep. 2019), 966–976.