[1]
Goljat, M.A., Niewiadomski, P., Lazarek, M., Flegiel, E., Graczykowska, K., Denkiewicz, M., Rozmarynowicz, E., Walczak, M., Cybulska, M., Husejko, J. and Kędziora-Kornatowska, K. 2019. The impact of artificial sweeteners on the risk and course of large intestinal adenocarcinoma in the elderly. Journal of Education, Health and Sport. 9, 9 (Sep. 2019), 992–1008.