[1]
Mońka, M. and Pietraszewska, J. 2016. Wskaźnik palców a budowa ciała i sprawność motoryczna mężczyzn trenujących sporty walki i nietrenujących = The digit ratio 2D:4D and body build and motoric fitness of men training martial arts and non-athletes. Journal of Education, Health and Sport. 6, 12 (Dec. 2016), 412–423.