[1]
Olszak, C., Nowicka, E., Baczewska, B., Łuczyk, R., Kropornicka, B., Krzyżanowska, E. and Daniluk, J. 2016. Wpływ wybranych czynników społeczno-demograficznych i medycznych na akceptację choroby w grupie osób z cukrzycą typu 2 = The influence of selected socio-demographic and medical factors on the acceptance of illness in a group of patients with type 2 diabetes mellitus. Journal of Education, Health and Sport. 6, 12 (Dec. 2016), 11–28.