[1]
Ratajek-Gruda, M., Grzejszczak, M. and Janas-Naze, A. 2016. Trudności diagnostyczne nieleczonej torbieli zastoinowej wargi górnej = Diagnostic difficulties of not treated congestive cyst of the upper lip. Journal of Education, Health and Sport. 6, 12 (Dec. 2016), 604–613.