[1]
Szczepkowska, A., Lipczyńska, M., Osica, P. and Janas-Naze, A. 2016. Rozległa torbiel zapalna żuchwy u 6-letniej pacjentki - opis przypadku = Extensive inflammatory cyst of the mandible in a 6-year old patient - case report. Journal of Education, Health and Sport. 6, 12 (Dec. 2016), 582–592.