[1]
Pyskir, J., Ratuszek-Sadowska, D., Pyskir, M., Pawlak-Osińska, K., Szymkuć-Bukowska, I. and Hagner, W. 2016. Ocena i porównanie wybranych parametrów stabilności postawy u pacjentów z zaburzeniami równowagi i osób zdrowych w badaniach stabilometrycznych = Assessment and comparison of selected parameters of posture stability in patients with balance disorders and healthy people by stabilometric analysis. Journal of Education, Health and Sport. 6, 12 (Dec. 2016), 230–242.