[1]
Kosiński, M.A. and Kosiński, W.A. 2016. Analiza różnic w ocenie stresu i lęku przedstartowego z wykorzystaniem testów SCAT i CSAI-2d = Analysis of differences in the evaluation of pre-competition stress and anxiety using SCAT and CSAI-2d tests. Journal of Education, Health and Sport. 6, 12 (Dec. 2016), 53–61.