[1]
Kropornicka, B., Baczewska, B., Dadej, A., Krzyżanowska, E., Łuczyk, R., Olszak, C., Nowicka, E., Lorencowicz, R. and Muraczyńska, B. 2017. Przygotowanie pacjentów z cukrzycą typu 2 do profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej = Preparing patients with type 2 diabetes to prophylaxis of diabetic foot. Journal of Education, Health and Sport. 6, 11 (Feb. 2017), 311–324.