[1]
Krzyżanowska, E., Matej, A., Łuczyk, R., Kropornicka, B., Baczewska, B., Olszak, C., Nowicka, E. and Daniluk, J. 2017. Wpływ akceptacji choroby na zachowania zdrowotne pacjentów z marskością wątroby = The impact of the acceptance of the disease on the health behaviors of patients with liver cirrhosis. Journal of Education, Health and Sport. 6, 11 (Feb. 2017), 225–244.