[1]
Mońka, M. and Pietraszewska, J. 2017. Powiązania wskaźnika placów 2D:4D z cechami budowy ciała i sprawnością motoryczną u młodych piłkarzy = The relationship digit ratio 2D:4D with body build features and motoric performance in young footballers. Journal of Education, Health and Sport. 6, 11 (Feb. 2017), 73–86.