[1]
Kawska, P. and Gotowski, R. 2017. Wioski tematyczne w powiecie tucholskim = Theme villages in powiat tucholski. Journal of Education, Health and Sport. 6, 11 (Feb. 2017), 46–53.