[1]
Mrozkowiak, M. and Mrozkowiak, M. 2015. Próba oceny skuteczności terapii BEMER w procesie odnowy biologicznej po wysiłku wytrzymałościowym i wybranych funkcjach poznawczych. Opis przypadku. Journal of Education, Health and Sport. 5, 9 (Aug. 2015), 11–62.