[1]
Mrozkowiak, M. 2015. Deskrypcja długości i szerokości stóp kobiet i mężczyzn w obciążeniu masą własną, w wieku od 4 do 18 lat w świetle mory projekcyjnej. Journal of Education, Health and Sport. 5, 9 (Sep. 2015), 293–304.