[1]
Woźniak, K., Ratuszek-Sadowska, D.M. and Śniegocki, M. 2015. The Moyamoya disease - the description of clinical case = Choroba moyamoya - opis przypadku klinicznego. Journal of Education, Health and Sport. 5, 8 (Aug. 2015), 253–264.