[1]
Klimczyk, A. 2015. Prawne zagadnienia związane z dostępem do zawodu syndyka = Legal issues related to access to profession of curator in bankruptcy. Journal of Education, Health and Sport. 5, 8 (Aug. 2015), 307–310.