[1]
Klimczyk, A. 2015. Prawne podstawy wykonywania zawodu psychologa = The Legal basis of profession of psychologist. Journal of Education, Health and Sport. 5, 8 (Aug. 2015), 280–284.