[1]
Rogozińska, A.M., Karwowska, M., Rybicka, J. and Klimczyk, M. 2015. Koncepcja „Społeczeństwa wychowującego” i ciągłej edukacji w realiach współczesnej szkoły = The idea of upbringing society and permanent education in modern school. Journal of Education, Health and Sport. 5, 8 (Aug. 2015), 337–342.