[1]
Pilarska, B., Nartowicz, M., Jaworska-Czerwińska, A. and Zukow, W. 2018. Fournier gangrene - diagnostic and treatment. Journal of Education, Health and Sport. 8, 12 (Dec. 2018), 446–457.