[1]
Karwicka, K., Czabak, O., Kozioł, M., Szudy-Szczyrek, A., Gorący, A., Soroka-Wojtaszko, M. and Hus, M. 2019. Extramedullary plasmacytoma diagnosed by fine needle aspiration and flow cytometry – case report. Journal of Education, Health and Sport. 9, 4 (Apr. 2019), 507–512.