[1]
Maciejewska, M., Janik, I., Fabian-Danielewska, A., Korabiusz, K., Wawryków, A., Wilczyńska, A. and Stecko, M. 2018. State of knowledge about autism spectrum disorders among residents of Szczecin - preliminary report. Journal of Education, Health and Sport. 8, 9 (Aug. 2018), 414–423.