[1]
Ruszkiewicz-Cichosz, M., Cichosz, M., Węglarz, B., Marcinkiewicz, J., Kobylańska, M., Kałużny, K., Kałużna, A. and Zukow, W. 2017. Application of ergotherapy in the garden in patients with spastic upper limbs in the course of central brain disorders. Journal of Education, Health and Sport. 7, 7 (Jul. 2017), 590–597.