[1]
Węgorowski, P., Michalik, J., Zarzeczny, R., Domżał-Drzewiecka, R. and Nowicki, G. 2017. Health behavior of patients with ischemic heart disease. Journal of Education, Health and Sport. 7, 6 (Jun. 2017), 660–670.