[1]
Lewandowski, A., Piekorz, Z., Biernat, K., Bukowska, W., Radzimińska, A. and Zukow, W. 2017. Back pain persons engaged in rowing. Journal of Education, Health and Sport. 7, 4 (Apr. 2017), 454–466.