[1]
Klimczyk, A. 2016. Analiza prawnoporównawcza przepisów dotyczących zjawiska fałszerstwa dzieł sztuki w prawie polskim i włoskim = Comparison of polish and italian regulations related to forgery of the pieces of art. Journal of Education, Health and Sport. 6, 10 (Oct. 2016), 236–252.