[1]
Strojek, K., Janczak, Łukasz, Radzimińska, A., Kaźmierczak, U., Piekorz, Z., Strączyńska, A. and Zukow, W. 2016. Potrzeba reedukacji chodu po udarze niedokrwiennym mózgu = Need re-educating gait after ischemic brain. Journal of Education, Health and Sport. 6, 10 (Oct. 2016), 79–89.