[1]
Marzec, I., Budnik, M., Balcerak, D., Galikowska, A., Ziegler, A. and Olszewska, M. 2016. Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej w opiece nad pacjentem z Reumatoidalnym zapaleniem stawów = Selected aspects of nursing care of patients with Rheumatoid arthritis. Journal of Education, Health and Sport. 6, 9 (Sep. 2016), 345–356.