[1]
Widawska-Stanisz, A. 2016. Jakość usług sportowo-rekreacyjnych na przykładzie klubu fitness dla kobiet The quality of sport - recreation services with regard of fitness club for women. Journal of Education, Health and Sport. 6, 9 (Sep. 2016), 133–145.