[1]
Leśniewska, A. and Stosik, A. 2016. Kwalifikacje i kompetencje trenerów personalnych a oczekiwania rynku pracy = Personal trainers professional qualifications - demands of the labour market. Journal of Education, Health and Sport. 6, 9 (Sep. 2016), 25–35.