[1]
Augustynowicz, A., Czerw, A., Wrześniewska-Wal, I. and Fronczak, A. 2015. Ochrona prawna pielęgniarki / położnej w razie agresywnych zachowań pacjentów w podmiotach leczniczych = Legal protection of the nurse / midwife in case of aggressive behavior of patients in therapeutic entities. Journal of Education, Health and Sport. 5, 3 (Mar. 2015), 259–268.