[1]
Woźniak, K., Ratuszek-Sadowska, D., Nowacka, A. and Śniegocki, M. 2016. Struniak w okolicy kości krzyżowej u 47 – letniej pacjentki – opis przypadku = Chordoma in the sacral spine in an 47-year-old woman – case report. Journal of Education, Health and Sport. 6, 9 (Sep. 2016), 261–267.