[1]
Czerwińska Pawluk, I., Dońka, K. and Paździor, V. 2015. Satysfakcja z terapii wziewnej wśród pacjentów z astmą oskrzelową = Satisfaction with inhaled therapy in patients with bronchial asthma. Journal of Education, Health and Sport. 5, 3 (Mar. 2015), 352–360.