[1]
Dobosiewicz, A.M., Zmaczyńska, T., Podhorecka, M. and Zukow, W. 2016. Rola skutecznej komunikacji chory-personel medyczny w procesie leczenia pacjenta hospitalizowanego = The role of effective communication between patient and medical staff in the process of inpatient care treatment. Journal of Education, Health and Sport. 6, 9 (Sep. 2016), 789–796.