[1]
Sowa, M., Głowacka, I., Wardęcka, P. and Winnicki, A. 2016. Rak piersi w ciąży - odmienności procesu diagnostyki i leczenia = Breast cancer during pregnancy - differences in diagnostic and treatment procedures. Journal of Education, Health and Sport. 6, 9 (Sep. 2016), 586–596.