[1]
Główczewska-Siedlecka, E., Mądra-Gackowska, K., Nowacka, K. and Kędziora-Kornatowska, K. 2016. Historia i rozwój leczenia bólu - przegląd wiedzy na temat postępowania analgetycznego od starożytności do czasów współczesnych = History and development of pain treatment - the literature review about analgetic procedures from antiquity to present day. Journal of Education, Health and Sport. 6, 9 (Sep. 2016), 479–488.