[1]
Kulczycka, K.D., Domagała, M. and Stychno, E. 2016. Wstępna ocena ryzyka zawodowego fizjoterapeuty za pomocą metody SWP = Preliminary evaluation of occupational risk for physiotherapists using the SWP method. Journal of Education, Health and Sport. 6, 9 (Sep. 2016), 805–817.