[1]
Kulczycka, K.D. and Kowalczyk, A. 2016. Ocena zdolność do pracy zawodowej pielęgniarek oraz analiza zagrożeń psychospołecznych występujących na ich stanowiskach pracy – badania pilotażowe = Assessment of work ability of nurses and analysis of psychosocial risks occurring at their workplaces – pilot study. Journal of Education, Health and Sport. 6, 10 (Oct. 2016), 402–414.