[1]
Kaiser, A., Sokołowski, M. and Mrozkowiak, M. 2016. Prozdrowotna aktywność turystyczna w cyklu życia rodziny = Pro-health tourist activity in family life cycle. Journal of Education, Health and Sport. 6, 10 (Oct. 2016), 353–364.