[1]
Mrozkowiak, M., Sokołowski, M. and Kaiser, A. 2016. Próba określenia wpływu obciążenia osiowego na wybrane cechy postawy ciała szermierzy = An attempt to determine the effect of the axial load on selected posture fencers. Journal of Education, Health and Sport. 6, 10 (Oct. 2016), 309–320.