[1]
Malchrowicz-Mośko, E. and Rozmiarek, M. 2016. Turystyka eventów sportowych w Poznaniu - aspekty społeczne, kulturowe i polityczne (ze szczególnym uwzględnieniem turnieju UEFA EURO 2012) = Sport event tourism in poznan – social, cultural and political aspects (with the special focus on UEFA EURO 2012). Journal of Education, Health and Sport. 6, 10 (Oct. 2016), 158–174.