[1]
Siminska, J., Pietkun, K., Głowacka, I., Beuth, W., Nowacka, K., Hagner, W. and Siedlecki, Z. 2016. Przegląd wybranych metod rehabilitacji kończyny górnej u pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu = A review of selected methods for the rehabilitation of the upper extremity in patients after undergone brain ischemic stroke. Journal of Education, Health and Sport. 6, 8 (Aug. 2016), 454–466.