[1]
Siminska, J., Pietkun, K., Siedlecki, Z., Grzyb, S., Nowacka, K., Hagner, W., Grobelska, K. and Beuth, W. 2016. Znaczenie diagnostyki i leczenia trombolitycznego w udarze nieokrwiennym mózgu = The importance of diagnosis and treatment thrombolytic in ischemic stroke. Journal of Education, Health and Sport. 6, 8 (Aug. 2016), 363–374.