[1]
Jarecka, P. and Fąk, T. 2016. Wiedza o zdrowiu a aktywność fizyczna w stylu życia uczestników Uniwersytetów Trzeciego Wieku na przykładzie Wrocławia = Knowledge about health and physical activity in life style among students of Universities of the Third Age on the example of Wroclaw. Journal of Education, Health and Sport. 6, 8 (Aug. 2016), 842–851.