[1]
Woźniak, K., Ratuszek-Sadowska, D. and Śniegocki, M. 2016. Embolizacja wewnątrznaczyniowa jako jedna z metod leczenia krwawienia podpajęczynówkowego z pękniętego tętniaka = Endovascular embolization as a method in treatment of subarachnoid hemorrhage from ruptured aneurysm. Journal of Education, Health and Sport. 6, 8 (Aug. 2016), 681–687.