[1]
Pasiud, K. and Garczyński, W. 2016. Skuteczność kompleksowej fizjoterapii ambulatoryjnej u chorych z rozpoznaniem zapalenia nadkłykcia bocznego kości ramiennej = The efficiency of complex outpatient physiotherapy in patients diagnosed with lateral epicondylitis. Journal of Education, Health and Sport. 6, 8 (Aug. 2016), 400–416.