[1]
Łachacz, M., Cieślicka, M. and Zukow, W. 2016. Formy spędzania czasu wolnego studentów wybranych kierunków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy = Forms of spending free time students of selected fields of the University of Bydgoszcz. Journal of Education, Health and Sport. 6, 8 (Aug. 2016), 333–362.