[1]
Sierpińska, L. and Zielińska, K. 2016. Zachowania zdrowotne chorych z marskością wątroby = Health behaviours of patients with cirrhosis of the liver. Journal of Education, Health and Sport. 6, 8 (Aug. 2016), 316–332.