[1]
Pudło, H. and Respondek, M. 2016. Programowanie żywieniowe - wpływ odżywiania kobiet w ciąży na zdrowie dziecka = Nutritional programming - the impact of nutrition of pregnant women on the health of their children. Journal of Education, Health and Sport. 6, 7 (Aug. 2016), 589–600.