[1]
Kaźmierczak, U., Kropkowska, P., Zniszczol, P., Radzimińska, A., Strojek, K., Goch, A., Srokowski, G. and Zukow, W. 2016. Ocena równowagi statycznej z wykorzystaniem platformy posturograficznej u osób słabowidzacych i niewidomych = Evaluation of static balance with the use of the posturographic platform in poorly visionaries and blind persons. Journal of Education, Health and Sport. 6, 8 (Aug. 2016), 102–112.